Cassanova – spoločnosť veselých šermiarov

Cassanova – spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice je spoločnosť zaoberajúca sa scénickým šermom. Vznikla v roku 1993, no história tejto spoločnosti sa začala písať o niekoľko rokov skôr.

Hlavným predmetom jej činnosti je obveseľovanie spoločnosti netradičným spôsobom a najmä oživovanie kultúrnych a historických tradícií divadelnou a scénickou formou.

Spoločnosť sa zaoberá historickým šermom z obdobia raného stredoveku, renesancie, baroka a včítane obdobia tureckých nájazdov, najmä šermom replikami chladných zbraní a replikami strelných zbraní – predoviek či lukostreľbou. Ponúka šermiarske divadelné vystúpenia v trvaní od 5 minút do 1 hodiny oživené hudbou, pyrotechnickými a svetelnými efektmi.

Spoločnosť sa snaží a bude sa naďalej snažiť podávať vo svojom programe komplexný ucelený pohľad na dobu s netradičným poňatím a ukončením, bez prikrášľovania a najmä humornou formou, čím napĺňa svoje poslanie určené stanovami spoločnosti:

Prezentovanie scénického a divadelného šermu, oživovanie kultúrnych a historických tradícií divadelnou a scénickou formou, obveseľovanie spoločnosti.

Naša spoločnosť MB FASHION sa podieľa na ušľachtilej činnosti šermiarskej skupiny Cassanova vytváraním mnohých historických kostýmoch pre ich predstavenia.