Využitie textilného odpadu z domácností

Slovensko je malá krajina s 5,4 mil obyvateľmi a napriek tomu každoročne vyprodukujeme 67 000 ton odpadu textilu, čo je neuveriteľné číslo, ktoré hovorí aj o tom ako si vážime textilné výrobky, ktoré sú lacné …

 Z tohto množstva je ešte časť recyklovateľná a časť už nie, tá ide do spaľovní, tie sú na Slovensku 2, v Bratislave a v Košiciach, kapacitu majú nad 2 tony za hodinu, spáleného komunálneho odpadu (energia uvoľnená pri spaľovaní sa využíva pri výrobe tepla alebo elektrickej energie).

Zero Waste alebo život bez odpadu, je životný štýl, ktorý podporuje opätovné využitie všetkých zdrojov bez tvorby odpadu.

Upcycling –  zo starých vecí ušijeme alebo vytvoríme niečo nové. Aj naša dielnička sa o to snaží a to: z bavlnených košieľ, obliečok sa dajú ušiť chňapky, zástery do kuchyne, podložky …                  

  • Patchwork deky
  • Handry na dlážku, do útulkov pre havkáčov
  • Charita ( Ekocharita – cca 800 kontajnerov na Slovensku )

Nakladanie s textilným odpadom z kontejnerov ( zrecykluje sa iba cca 10 % z vyhodeného textilu )

  • Časť sa ešte vráti do obehu cez second handy
  • Časť sa dá do mykacích strojov, predtým sa roztriedi na bavlnený, vlnený textil a textil z umelých vlákien. Z mykacieho stroja vyjde rúno, ktoré sa ďalej spracúva a môže sa použiť ako filtračný materiál, v automobilovom priemysle ako výstuhy do vnútorných častí, pri stavbe ciest, v agropriemysle, ako izolácie pri stavbe domu, v nábytkárskom priemysle a pod.

Ďalší textilný odpad produkujú firmy, ktoré vyrábajú textil, odevné, pletiarenské, tkáčske, výroba metráže, prádla …

Radi privítame aj Vaše návrhy ako ďalej spracovať starý alebo už nechcený a nemoderný kúsok oblečenia J, aby sme aspoň čiastočne prispeli k využitiu výrobku, na ktorého výrobu tiež niekto musel vynaložiť určitý čas

Na Slovensku existuje inštitút cirkulárnej ekonomiky INCIEN, ktorý pomáha firmám, samosprávam a školám tvoriť menej odpadu.